fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka Hype 01 Sp. z o. o. (dalej jako: „Hype”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników swojego serwisu internetowego (http://zendowilanow.pl). Hype stosuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas danych. 

  • Kto jest administratorem moich danych? 

Administratorem Twoich danych jest Hype 01 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Racławicka 99, Bud. 01, 02-634 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000734603, NIP: 5213829883, REGON: 380400630. Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@hypedevelopment.pl lub pisemnie na adres siedziby Hype. 

  • Jakie dane są przetwarzane przez Hype? 

Hype wykorzystuje następujące dane: 

• Imię i Nazwisko, 

• Adres e-mail, 

• Numer telefonu (tylko jeśli sam zdecydujesz się go podać).

  • W jakim celu Hype przetwarza dane? 

Hype wykorzystuje Twoje dane do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie internetowej Hype (link: http://zendowilanow.pl). Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

Jednym ze sposobów przetwarzania Twoich danych jest tzw. profilowanie. Profilowanie polega na wykorzystywaniu zebranych przez nas danych w celu stworzenia ogólnego profilu klienta/ potencjalnego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasz przekaz reklamowy do znanych bądź przewidywanych potrzeb i oczekiwań naszych klientów/potencjalnych klientów. Co istotne, profilowanie nie odbywa się w sposób całkowicie automatyczny, tzn. w każdym przypadku profilowania zapewniony jest udział człowieka. 

  • W jaki sposób pozyskujemy dane? 

Wszystkie dane jakimi dysponujemy pochodzą bezpośrednio od Ciebie tj. dane przekazujesz wypełniając formularz kontaktowy.

  • Czy muszę podawać swoje dane? 

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak w przypadku braku ich podania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie. 

  • Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 

Dane osobowe przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane:

• jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji na jej podstawie aż do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia Twoich danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

• jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania  umowy, przechowujemy je przez okres obowiązywania umowy, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;

• jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego, przechowujemy je przez okres wykonania nałożonych na nas obowiązków, w szczególności rachunkowych oraz podatkowych, które wiążą się z upływem okresu przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatkowych;

• jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

  • Czy udostępniamy dane innym podmiotom?

Hype nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom. Niemniej jednak, pozyskiwane przez nas dane mogą być powierzane podmiotom, świadczącym usługi w zakresie przetwarzania danych tj.: 

• Google Analytics oraz Google AdWords (więcej informacji na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl)

• Facebook i Instagram (więcej informacji na stronie:  https://www.facebook.com/policy.php)

• spółkom zajmującym się automatyzacją procesów marketingowych, 

• firmom hostingowym, 

W tym przypadku Twoje dane mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

  • Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych? 

Oprócz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przysługuje Tobie również prawo do: 

• dostępu do swoich danych, 

• sprostowania swoich danych, 

• usunięcia swoich danych, 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

• przeniesienia swoich danych. 

Niezależnie od powyższego możesz złożyć skargę od krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Hype naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  • Pliki cookies 

Serwis internetowy Hype wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies przechowywane są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas przeglądania zawartości serwisów internetowych Hype. 

W ramach serwisu internetowego Hype wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: 

• „sesyjne” (session cookies) oraz, 

• „stałe” (persistent cookies). 

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów: 

• analizy Twojego zachowania w serwisie internetowym Hype w celu dostosowania prezentowanych treści oraz przekazów reklamowych do indywidualnych zainteresowań;

• analizy danych statystycznych dotyczących zachowania innych użytkowników serwisu internetowego Hype w celu ich optymalizacji; 

• zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów internetowych Hype. 

Hype korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

• monitorowanie ruchu  w serwisie internetowym Hype;

• zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

• badanie zapisów na newslettery;

• wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

• wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

• integracja z portalem społecznościowym;

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

• Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

• Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

Ponadto pliki cookies umożliwiają tzw. profilowanie, które jest przez Hype wykorzystywane do wyświetlania reklam w ramach remarketingu (na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. f). Jeśli nie wyrażasz zgody na profilowanie, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies.

W każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Możesz dostosować poziom zabezpieczenia przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies na dysku twardym. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwić korzystania z niektóry funkcji na stronie. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania i poszczególnych stron. Informację jak wyłączyć pliki cookies Facebook znajdziesz pod linkiem https://www.facebook.com/policy.php.

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. Zgadzam się.